Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում

2015թ. նոյեմբերի 18-ին՝ ժամը 14:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում տեղի կունենա միջոցառում՝ նվիրված Ուսանողների միջազգային օրվան:

Սիրով հրավիրում ենք:

Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհուրդ