Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Օպտիմալ կառավարման խնդիրներ. թափոնների կառավարում» թեմայով տեսական և գործնական դասեր

Օրերս «Լոռու» մարզի «Էյթիփի» բնապահպանական կենտրոնում տեղի ունեցավ «Թափոնների կառավարում» թեմայով դասընթաց, որին մասնակցեց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ, տեխն. գիտ. թեկն. Աննա Սմբատի Սիմոնյանը:

Մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Օպտիմալ կառավարման խնդիրներ. թափոնների կառավարում» թեմայով տեսական և գործնական դասեր

Դասընթացը կազմակերպվել էր Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) կողմից` «Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում, Հարավային Կովկաս» ծրագրի շրջանակներում:

Մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Օպտիմալ կառավարման խնդիրներ. թափոնների կառավարում» թեմայով տեսական և գործնական դասեր

Ծրագրի նպատակն է բնական պաշարներին, բնության աղտոտմանը և էկոլոգիային առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացումը և համապատասխան աշխատանքների իրականացումը:

Մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Օպտիմալ կառավարման խնդիրներ. թափոնների կառավարում» թեմայով տեսական և գործնական դասեր

Այս դասընթացի շրջանակներում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելով` ԵՊՀ ԻՄ-ի բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ, տեխն. գիտ. թեկն. Ա.Սիմոնյանը մասնաճյուղում անցկացրեց «Օպտիմալ կառավարման խնդիրներ. թափոնների կառավարում» թեմայով տեսական և գործնական դասեր:

Մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Օպտիմալ կառավարման խնդիրներ. թափոնների կառավարում» թեմայով տեսական և գործնական դասեր

Թեման ունի բազմակողմանի ուղղվածություն (բնապահպանական  տնտեսագիտական, սոցիալական), ներառում է հետևյալ հիմնախնդիրները` թափոններից խուսափումը, նրանց նվազեցումը, վերամշակումն ու վերօգտագործումը:

Մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Օպտիմալ կառավարման խնդիրներ. թափոնների կառավարում» թեմայով տեսական և գործնական դասեր

Ուսանողները ստացան գիտելիքներ թափոնների հիմնախնդրի, տեսակների, կայուն կառավարման, էկոհամակարգերի վրա ուղղակի ազդեցության, ինչպես նաև ներկա իրավիճակի և բարելավման տարբերակների մասին: Նրանց համար կազմակերպվեց նաև թեմատիկ ֆիլմերի, շնորհանդեսների դիտումներ:

Մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Օպտիմալ կառավարման խնդիրներ. թափոնների կառավարում» թեմայով տեսական և գործնական դասեր

Այնուհետև մասնաճյուղի ուսխորհրդի նախագահ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող Ռազմիկ Հովսեփյանի  կազմակերպչական աջակցությամբ կատարվեց թափոններից ստացված գեղեցիկ և օգտակար իրերի ցուցադրություն:

Մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Օպտիմալ կառավարման խնդիրներ. թափոնների կառավարում» թեմայով տեսական և գործնական դասեր

Ուսանողներն այնքան են ոգևորվել թափոնների կառավարման գլոբալ հիմնախնդիրների ուսումնասիրման և լուծումներ տալու հիմնախնդրով, որ մտածում են շրջակա միջավայրի վրա թափոնների ազդեցությունը սահմանափակելու վերաբերյալ ռազմավարությունների և շարունակական աշխատանքներ տանելու ուղղությամբ: