Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպում «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների հետ

2016թ. մարտի  11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների հետ հանդիպում, որը նախաձեռնել էլ մասնաճյուղի ՈՒԽ-ն՝ ուսանողների խնդրանքով:

Հանդիպում «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների հետ

Ներկա էին բանկի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ն.Ճաղարյանը, ֆինանսական խորհրդատու Մ.Սիմոնյանը, գանձապահ Ա.Դավթյանը, մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի անդամներ, ուսանողներ:

Հանդիպում «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների հետ

Հանդիպման ընթացքում ուսանողները տեղեկացվեցին  բանկի կողմից ուսանող հաճախորդներին տրված արտոնությունների մասին:

Ներկայացվեց  “Visa ISIC” քարտերի մասին, որոնք նախատեսված են բացառապես ուսանողների համար` աշխարհի ցանկացած մասում օգտագործման համար և որոնց ձեռքբերման համար ս.թ. փետրվարի 15-ից մինչև ապրիլի 15-ը գործում է ակցիա: Այդ ակցիայի ընթացքում տրամադրվող “Visa ISIC” դեբետ քարտերի սպասարկման վճարը կկազմի 2000 դրամ (5000 դրամի փոխարեն):

Հանդիպում «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների հետ

Հանդիպման ժամանակ մանրամասն բացատրվեցին, թե ինչպիսին են  վարկային քարտերի տրամադրման և վարկային սահմանաչափի սահմանման պայմանները ուսանողների համար: 

Նշվեց, որ ուսանողների համար գործում են հատուկ շահավետ փաթեթներ, որոնց մասին ուսանողները կարող են տեղեկանալ՝ հետևելով բանկի պաշտոնական կայքէջին՝ https://www.conversebank.am/hy/for-students/ :