Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

2015թ. նոյեմբերի 28-ին` ժամը 12:00-ին, տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ` հետևյալ օրակարգով.

1. ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների գործունեության վերաբերյալ վարիչների ընթացիկ հաշվետվությունները:

2. ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի նախագահների հաշվետվությունները համապատասխան կառույցների գործունեության վերաբերյալ:

3. Ընթացիկ հարցեր: