Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպումներ աշակերտների հետ

Նորաստեղծ Մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման բաժնի հաստատված աշխատանքային պլանի համաձայն` դպրոցներում մասնագիտական  կողմնորոշում տալու, ընդունելության կարգի մասին տեղեկացնելու և կրթական ծրագրերի ու մասնագիտությունների մասին տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու նպատակով բաժնի վարիչ Վ.Չոբանյանը 2012թ. հոկտեմբերի 25-ից մինչև դեկտեմբերի 19-ը հանդիպումներ ունեցավ Տավուշի մարզի 33 դպրոցների 12-րդ դասարանցիների հետ:

Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև դպրոցի տնօրենները և ուսուցիչներ:

 

 Գրեթե բոլոր տնօրեններն իրենց ելույթներում ողջունեցին ԵՊՀ ԻՄ  ղեկավարության կողմից նոր բաժնի ստեղծումը և կարևորեցին բուհ–դպրոց փոխադարձ կապի հաստատումն ու զարգացումը:

 

Հարցեր ուղղեցին նաև աշակերտները` կապված ընդունելության կարգի, կրթական ծրագրերի, մասնագիտությունների առկա և հեռակա համակարգերում սովորելու տարիներին զեղչերի հատկացման, առկա համակարգում փոխատեղման կարգի և բազմաթիվ այլ խնդիրների վերաբերյալ:

 

Բաժնի վարիչ Վ.Չոբանյանը նշեց, որ առկա և հեռակա համակարգերի դիմորդների հետ ողջ տարվա ընթացքում տեղեկատվական և կազմակերպչական աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրելու:

 

Առաջիկայում բաժինը պատրաստվում է մարզի տարբեր դպրոցներում իրականացնել ակնարկային դասախոսություններ, ինչպես նաև ԵՊՀ ԻՄ–ում անցկացնել դպրոցական  օլիմպիադա: