Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նիստում

Ս.թ. փետրվարի 11-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նիստ, որը նախագահում էր ֆակուլտետի դեկան Ա.Ցուցուլյանը:

Նիստին մասնակցում էին խորհրդի 7 անդամներ` դեկան, խորհրդի նախագահ Ա.Ցուցուլյանը, ֆակուլտետի քարտուղար Հ.Գասպարյանը, բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ Մ.Զաքարյանը, անտառագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ալավերդյանը, ասիստենտ Է.Օսիպովան, արհմիության նախագահ Գ.Գուլակյանը, ՈՒԳԸ-ի նախագահ Մ.Մելիքյանը: Նիստին հրավիրվել էր նաև Կ/ՄՖ III կուրսի ուսանող Ա.Մարդանյանը:

Նախ Ա.Ցուցուլյանը ներկայացրեց ֆակուլտետի զարգացման ռազմավարական ծրագրի դրույթները՝ ընդգծելով ծրագրի անհրաժեշտությունը և կարևորությունը:

Որոշվեց հաստատել ֆակուլտետի զարգացման տարեկան ռազմավարական ծրագիրը:

Այնուհետև խորհրդի նախագահը ըստ մասնագիտությունների ներկայացրեց մագիստրատուրայի հավակնորդների ցուցակը.

 1. Ալավերդյան Սլավիկ Սամվելի (ԿՄ/Ֆ IV կուրս),
 2. Գրիգորյան Մարիաննա Արայի (ԿՄ/Ֆ IV կուրս),
 3. Եգանյան Հասմիկ Բաբկենի (ԿՄ/Ֆ IV կուրս),
 4. Պետրոսյան Սյուզաննա Ռուբենի (ԿՄ/Ֆ IV կուրս),
 5. Պողոսյան Դիանա Սամվելի (ԿՄ/Ֆ IV կուրս),
 6. Մելիքյան Մարիամ Կառլենի (ԿՄ/Ֆ IV կուրս),
 7. Մխիթարյան Արմինե Ստեփանի (ԿՄ/Ֆ IV կուրս),
 8. Սուքիասյան Սաթինե Անատոլիի (ԿՄ/Ֆ IV կուրս),
 9. Ավետիսյան Նինա Ասլանի (Բ/Բ IV կուրս),
 10. Ստեփանյան Գոհար Սերյոժայի (Բ/ԲIVկուրս),
 11. Փաշինյան Գեղամ Հայկի (Բ/Բ IV կուրս):

Որոշվեց մագիստրատուրայի հավակնորդների ցուցակը ներկայացնել տնօրենություն` հաստատելու:

Քննարկվեց նաև ժամանակակից համակարգչային բազայով, լաբորատոր նյութերով և սարքավորումներով ապահովված  մասնագիտական լաբորատորիա ստեղծելու հարցը` կապված ֆակուլտետում մասնագիտությունների փոփոխման հետ:

Որոշվեց դիմել տնօրենություն` ստեղծելու նոր մասնագիտական համակարգչային լաբորատորիա:

Ա.Ցուցուլյանը նշեց, որ ֆակուլտետում ՈՒԽ-ի նախագահի ընտրությունների արդյունքում նոր նախագահ է ընտրվել, և ըստ գործող կանոնակարգի` ֆակուլտետի խորհրդի կազմում ընդգրկվում է Արթուր Գուրգենի Մարդանյանը: