Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

 Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

2015թ. նոյեմբերի 30-ին` ժամը 11:45-ին, տեղի կունենա Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ` հետևյալ օրակարգով.

1. 2015-16 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի գրաֆիկի հաստատում:
Զեկուցող` Մ. Ա. Զաքարյան

2. II ընթացիկ քննությունների, ստուգումների գրաֆիկների հաստատում:
Զեկուցող` Մ. Ա. Զաքարյան

3. Այլ հարցեր: