Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Շնորհավո՛ր նոր՝ 2014 թվական

Նոր տարի, Ամանոր, Կաղանդ, Տարեգլուխ, Ավետիս, Նավասարդ, մի տոն, որով ամփոփում ենք հին տարվա ընթացքում մեր ունեցած ձեռքբերումներն ու կորուստները, նվաճումներն ու բացթողումները և դիմավորում ենք Նոր տարին՝ նոր հույսերով ու ակնկալիքներով, իղձերով ու նպատակներով:

 Հայերը Նոր տարին սկսել են տոնել այն ժամանակվանից, երբ, ինչպես առասպելն է վկայում, Հայկ նահապետը հաղթեց Բելին: Նավասարդը համարվում էր տարվա առաջին օրը և նշվում օգոստոսին: Հետագայում հեթանոս հայերը Նոր տարին սկսեցին նշել նոյեմբերին և միայն 18-րդ դարում` հունվարի մեկից: Ըստ հայկական առասպելաբանության՝ Ամանորն Ամատուրի` բնության, բերք ու բարիքի աստծո կինն էր, Կենաց ծառը, պտղաբերության խորհըրդանիշը:

 Նոր տարվա գլխավոր անձը՝ Ձմեռ պապը, տարբեր երկրներում տարբեր նախատիպեր է ունեցել: Մի երկրում նրանք համարվում են թզուկները, մյուսում` խաղալիքների թափառաշրջիկ վաճառականը: Քրիստոնեական ավանդույթի համաձայն՝ Ձմեռ պապը Զմյուռնիայի Հայրապետն է եղել, որին կոչել են Սուրբ Նիկողայոս Սքանչելագործ: Իսկ հայկական արձանագրություններում Ձմեռ պապի անունը շատ հաճախ հիշատակվում է իբրև Կաղանդ պապիկ:

 Այս Նոր տարին՝ 2014 թվականը, կապույտ փայտե Ձիու տարի է: Ձին եռանդուն է, դիմացկուն և անհամբեր, սիրում է աշխատանքը և հարգում ազատությունը: Նրան խորթ է որոգայթներ լարելը և թիկունքից հարվածելը, ուստի նրա համար առաջնային են անկեղծությունն ու արդարությունը: Ձին գնահատում է ազնվազարմությունն ու պարզությունը,  սիրում է որակ և լակոնիզմ: Նրան գրավում են ընտանեկան ջերմությունն ու հարմարավետությունը:

Տարվա գլխավոր թալիսմաններն են՝ պայտը, ծնծղան, ձին:

Թո՛ղ այս Նոր տարին լինի նորանոր ձեռքբերումների ու հաջողությունների, նպատակների իրականացման տարի, խաղաղության, երջանկության, բարեկեցության տարի:

Թո՛ղ Կապույտ փայտե Ձին բոլորիս երջանկություն պարգևի: