Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Շարունակվում են Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի պլեներները

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ընթանում են 2015-16 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պլաններով նախատեսված դաս-պլեներներ` «Գծանկարչություն» և «Գունանկարչություն» առարկաներից:

Շարունակվում են Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի պլեներները

Մասնակցում են ֆակուլտետի բոլոր կուրսերի ուսանողները:

Շարունակվում են Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի պլեներները

Դաս-պլեներներն անցկացվում են Իջևանի «Մայր Հայաստան» հուշահամալիրի, դենդրոպարկի տարածքում, քաղաքի այլ գեղատեսիլ վայրերում, Հովքի լճի, Գոշավանքի շրջակայքում:

Շարունակվում են Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի պլեներները

Պլեներների անցկացման հիմնական նպատակն է ուսանողների գունատեսության, յուղաներկով աշխատելու գործնական հմտությունների ու կարողությունների զարգացումը բնության գրկում:

Շարունակվում են Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի պլեներները