Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Գնահատում և վարձատրություն. փոփոխման ռազմավարություն» խորագրով ուսումնական ծրագիր

Միացյալ Թագավորության (UK) Միջազգային Հանրային Կառավարման գրասենյակը հրավիրում է մասնակցելու 2014 թվականի սեպտեմբերի 15-ից 26-ը Լոնդոնում կայանալիք «Գնահատում և վարձատրություն. փոփոխման ռազմավարություն» խորագրով ուսումնական ծրագրին:

Ծրագրին կարող են մասնակցել կենտրոնական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, առողջապահության, սոցիալական, կրթական կամ արդարադատության ոլորտներում աշխատանքային փորձ ունեցող անձինք:

Ծրագրի մասնակցության արժեքի, ժամանակացույցի, և այլ մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ` այցելելով www.public-admin.co.uk կայքէջը: