Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Դասընթացների փաթեթներ»-ի կառուցվածքային խորհրդատվության կազմակերպման ժամանակացույց

Ամբիոնների դասախոսների «Դասընթացների փաթեթներ»-ի կառուցվածքային խորհրդատվության կազմակերպման

Ժամանակացույց

Ամբիոնի անունը Օրը Ժամը
Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության 10.10.14 1400
Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 09.10.14 1400
Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի 14.10.14 1400
Դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի 16.10.14 1400
Օտար լեզուների 14.10.14 1410
Մանկավարժության և հոգեբանության 04.10.14 1400
Հայոց լեզվի և գրականության 07.10.14 1430
Հայոց պատմության և հասարակագիտության 10.10.14 1400
Ընդհանուր տնտեսագիտության 15.10.14 1410
Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության 08.10.14 1400
Արտակարգիրավիճակների, մարմնակրթությանևսպորտի 06.10.14 1400

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին