Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ վառելիքի գնման մրցույթը

2014թ. ապրիլի 15-ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց  նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Վառելիք»-ի գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2014թ. գնումների պլանի նախատեսվել էր ձեռք բերել  «Վառելիք» ապրանքատեսակը ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-14/17  ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ նպատակով ԵՊՀ –ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքված «Վառելիք»-ի 45 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 2 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեց «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ն: