Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ շինանյութերի գնման մրցույթը

2014թ. ապրիլի 3 – ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց  նիստ, որտեղ ամփոփվեցին  շինանյութերի գնման մրցույթի  արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2014թ. գնումների պլանի նախատեսվել էր ձեռք բերել «շինանյութեր» ապրանքատեսակը «ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ – 14/01» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:Այդ նպատակով ԵՊՀ ԻՄ –ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվալ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքված «շինանյութեր» 293 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 6 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեցին «Ռոբերտ Մարկոսյան և ընկերներ» ՍՊԸ –ն, «Ալեն-Էլեն» ՍՊԸ-ն, «Լիդեր Քոմփանի» ՍՊԸ-ն, «Իսատիս» ՍՊԸ-ն և «Տոր» ՍՊԸ-ն: