Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

2015թ. դեկտեմբերի 7-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում «Արեգակնային համակարգի և Երկրի ծագման վարկածները» թեմայով զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

Ներկա էին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

Զեկուցումը պատրաստելիս ուսանողուհուն օժանդակել է Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

Թեման բավականին հետաքրքիր էր և ուսանելի:

Զեկուցողը ընդհանուր տեղեկություններ հաղորդեց արեգակնային համակարգի և երկրի վերաբերյալ, այնուհետև անդրադարձավ դրանց ծագման ժամանակակից վարկածներին:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

Վերջում ուսանողուհին պատասխանեց ներկաների տված հարցերին: