Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

2015թ. հունիսի 30-ին Իջևանի շատրվանների հրապարակում տեղի ունեցավ աշխատանքի տոնավաճառ, որը կազմակերպվել էր ՀՀ ԱՍՀՆ Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Տոնավաճառին ներկա էին Տավուշի մարզպետարանի, Իջևանի քաղաքային իշխանությունների, մարզի հիմնարկ-ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ, հյուրեր:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Իրենց տաղավարներով տոնավաճառում ընդգրկված էին մարզի 25 գործատուներ, այդ թվում` ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը` 4 թափուր հաստիքների («Դեկորատիվ կիրառական արվեստի մասնագետ», «Դիզայնի մասնագետ», «Տուրիզմի և սերվիսի մասնագետ», «Ֆրանսերեն լեզվի մասնագետ») առաջարկով:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Ներկաները, որոնց մեջ կային և մասնաճյուղի շրջանավարտներ, հետաքրքրված էին մասնաճյուղի տաղավարով, որի պատասխանատուին հանձնեցին իրենց ինքնակենսագրությունները:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Իջևանի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի ղեկավար Վ.Առաքելյանը, Տավուշի փոխմարզպետ Լ.Սարգսյանը, ներկաներին ողջունելով, կարևորեցին աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպումը մարզում, ապա մի շարք գործատուների հանձնեցին շնորհակալագրեր Իջևանի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի հետ ակտիվ համագործակցության համար:

Աշխատանքի տոնավաճառ Իջևանում

Շնորհակալագիր ստացավ նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը` ի դեմս ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Վ.Աղաբաբյանի:

 

Մասնաճյուղում ավարտվեց 2014-2015 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

2015թ. մայիսի 30-ից հունիսի 28-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2014-2015 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը` առկա ուսուցման «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը և հեռակա ուսուցման վեց մասնագիտությունների ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

2015թ. մայիսի 30-ին տեղի ունեցավ առկա ուսուցման «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը:
Հանձնաժողովը գլխավորում էր Քաղաքաշինության փոխնախարար, ՀՀ ճարտարապետների միության անդամ Արմեն Հրանտի Ղուլարյանը:

Ներկայացված թեզերը (Աստղիկ Աշոտի Մելիքսեթյան, «Ժամանակն է քարերը հավաքելու», վիտրաժային մոտեցումներ, ղեկավար` Անուշ Չիբուխչյան, Իրինա Կարենի Բեգինյան, «Փարվանա», մետաքսանկար, ղեկավար` Դոնարա Չիբուխչյան, Լուսյա Անուշավանի Խաչինյան, «Երգ երգոց», մետաքսանկար, ղեկավար` Ռուզաննա Պողոսյան, Անահիտ Գարուշի Ահարոնյան, «Մշո աղջիկ», գոբելեն, ղեկավար` Դոնարա Չիբուխչյան) հանձնաժողովը բարձր գնահատեց` ընդգծելով, որ այդ աշխատանքները կարող են պատիվ բերել ցանկացած պատկերասրահի և թանգարանի:

Չորս մագիստրոսներն էլ ստացան «գերազանց» գնահատական. նրանցից երկուսը ստացավ 18 միավոր, մեկը` 19, մեկը` 20 միավոր:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում տեղի ունեցավ մագիստրոսական թեզերի պաշտպանություն

2015թ. հունիսի 13-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Գյումրիի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի պրոռեկտոր, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սպարտակ Սերյոժայի Սողոյանը:

Մասնակցում էր 43 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 9-ը, «լավ»` 20-ը, «բավարար»` 14-ը:

Հունիսի 14-ին կայացավ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:
9 ուսանող ստացավ «գերազանց», 22-ը` «լավ», 12-ը` «բավարար»:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր գնահատեց շրջանավարտների հաղորդակցման կարողությունների և ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը, յուրօրինակ լուծումներով, նորարարական տարրերով, սխեմաներով ու գրաֆիկներով լի հետազոտական և փորձարարական աշխատանքների առկայության հանգամանքը: Առաջարկվեց, որ ուսանողներն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն գիտության ժամանակակից ձեռքբերումներին և առկա հիմնախնդիրներին:

2015թ. հունիսի 16-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

???????????????????????????????

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետի դեկան, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Էդիկ Պանդուխտի Արոյանը:

Մասնակցում էր 18 ուսանող, որոնցից «լավ» ստացավ 11-ը, «բավարար»` 7-ը:
Հունիսի 23-ին կայացավ «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 2 ուսանող ստացավ «գերազանց», 11-ը` «լավ», 5-ը` «բավարար»:

«Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր գնահատեց շրջանավարտների ձեռք բերած գիտելիքների և պատկերացումների կիրառման կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

Ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման համար առաջարկվեց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների զարգացման վրա:

Ավարտական աշխատանքների պաշտպանության հետ կապված` բարձր գնահատվեց շրջանավարտների` մասնագիտական գրականությունից օգտվելու և համադրելու կարողությունների, գրագետ բանավոր խոսքի, փորձնականորեն և տեսականորեն ուսումնասիրված փաստերի ներկայացման մակարդակը:

2015թ. հունիսի 17-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման «Պատմություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ավագ մասնագետ, պատմ. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կլիմենտ Ամասիայի Հարությունյանը:

Մասնակցում էր 32 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ մեկը, «լավ»` 12-ը, «բավարար»` 19-ը:

Հունիսի 18-ին կայացավ «Պատմություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 2 ուսանող ստացավ «գերազանց», 14-ը` «լավ», 17-ը` «բավարար»:

«Պատմություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր գնահատեց իրենց մասնագիտության շրջանակներում դատողություններ անելու, ինքնուրույն վերլուծություն և համեմատություններ կատարելու շրջանավարտների կարողությունները և ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը: Շրջանավարտների ձեռք բերած ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվեց ժամանակակից տեխնոլոգիական միջոցների (դիդակտիկ նյութեր, էլեկտրոնային քարտեզներ, դիապրոեկտորներ) կիրառումը:

2015թ. հունիսի 19-20-ին տեղի ունեցան «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու Լավրենտի Աշոտի Միրզոյանը:

???????????????????????????????

Մասնակցում էր 34 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 6-ը, «լավ»` 18-ը, «բավարար»` 10-ը:

Ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունից «գերազանց» ստացավ 5 ուսանող, «լավ»` 21-ը, «բավարար»` 8-ը:

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր գնահատեց իրենց մասնագիտության շրջանակներում դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունները, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը: Ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման համար առաջարկվեց բնագրի հետ աշխատելու շատ առաջադրանքներ հանձնարարել ուսանողներին:

2015թ. հունիսի 25-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ ազգային ագրարային համալսարանի անտառագիտության ամբիոնի դոցենտ, կենս. գիտ. թեկնածու Արծվի Արտաշեսի Գրիգորյանը:

Մասնակցում էր 18 ուսանող, որոնցից «լավ» ստացավ 6-ը, «բավարար»` 12-ը:
Հունիսի 26-ին կայացավ «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:
8 ուսանող ստացավ «լավ», 10-ը` «բավարար»:

«Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր գնահատեց շրջանավարտների հաղորդակցման կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

Ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվեց ավելի շատ հանձնարարել ինքնուրույն գործնական առաջադրանքներ: Բարձր գնահատվեց շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների ներկայացման, մասնագիտական գրականությունից օգտվելու և համադրելու կարողությունների մակարդակը, նրանցում վերհանված խնդիրների արդիական և համակողմանիորեն ուսումնասիրված լինելու հանգամանքը:

Հունիսի 27-ին տեղի ունեցավ հեռակա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

???????????????????????????????

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գառնիկ Ժորայի Բադալյանը:

Մասնակցում էր 42 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 4 ուսանող, «լավ»` 21-ը, «բավարար»` 17-ը:

Հունիսի 28-ին կայացավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

6 ուսանող ստացավ «գերազանց», 23-ը` «լավ», 13-ը` «բավարար»:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր գնահատեց շրջանավարտների ձեռք բերած գիտելիքների և պատկերացումների կիրառման կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը, ավարտական աշխատանքներում արդի հիմնախնդիրների համակողմանի ուսումնասիրության և վերլուծության փաստը: Ընդգծվեց, որ փորձարարական հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալները ներկայացվում են հստակ, ինքնավստահ և համոզիչ:

Հանդիպում մեր շրջանավարտների հետ

2015թ. հունիսի 26-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը հանդիպում ունեցավ մասնաճյուղի մի շարք ակտիվ շրջանավարտների հետ:

Հանդիպման նպատակը ավելի քան երեք հազար շրջանավարտ ունեցող 20-ամյա մասնաճյուղում «Շրջանավարտների միություն» հասարակական կազմակերպություն ստեղծելն էր, որը կունենա իր կանոնադրությունը, աշխատանքային ծրագիրը և այլն:

«Այսօր հրավիրել ենք այն մարդկանց, ովքեր մասնաճյուղում եղել են հասարակական ակտիվ աշխատանքի ներկայացուցիչներ, այլ խոսքով` նախաձեռնող խմբի անդամներին, — նշեց պարոն Առաքելյանը: — Մեր շրջանավարտներից շատերը ներկայումս հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում բարձրակարգ աշխատողներ են` գյուղապետներ, դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, դասախոսներ: Ունենք շուրջ մեկ տասնյակ շրջանավարտներ, ովքեր հենց մասնաճյուղի դասախոսներ են, պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն, ստացել գիտական աստիճան, և որոնց աշխատանքից շատ գոհ են մեր ուսանողները»:

Հանդիպում մեր շրջանավարտների հետ

Տնօրենն ընդգծեց, որ մասնաճյուղի դասախոսական, վարչական անձնակազմի համալրումը բուհի շրջանավարտներով լիովին արդարացված է, կան նոր արձագանքներ, և ստեղծվելիք միությունը կնպաստի այդ շարունակական գործընթացի ապահովմանը:

Հանդիպման ընթացքում նաև շեշտվեց, որ նախատեսվող կազմակերպությունը պիտի լինի ազգային-հայրենասիրական արժեքներ որդեգրած, ապաքաղաքական կառույց, որը կգործի «Մեկը բոլորի, բոլորը՝ մեկի համար» սկզբունքով:

Ներկաները հավանություն տվեցին շրջանավարտների միություն հիմնելու նախաձեռնությանը, այդ գործում օժանդակելու պատրաստակամություն արտահայտեցին այն համոզմունքով, որ եթե լավ հիմքերի վրա դրվի այն, ապա երկար կյանք կունենա:

Հանդիպում մեր շրջանավարտների հետ

 

Մեր ուսանողները Հայաստանի զբոսաշրջային ներուժն են ուսումնասիրում

2015թ. հունիսին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Սերվիս» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները` Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պավել Ասիլբեկյանի, Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս Սվետա Օհանյանի ուղեկցությամբ, ճանաչողական էքսկուրսիա կատարեցին դեպի Հայաստանի պատմամշակութային մի քանի վայրեր` Այրիվանք, Սելիմի միջնադարյան իջևանատուն, Նորավանք, Խոր Վիրապ:

Մեր ուսանողները Հայաստանի զբոսաշրջային ներուժն են ուսումնասիրում

Էքսկուրսիան իրականացվեց «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն և փոխանակություն» կազմակերպության տնօրեն Պոլետ Կուտանտի հովանավորությամբ, ով մայիս ամսին մասնաճյուղ կատարած այցի ընթացքում 100 եվրո էր տրամադրել «Սերվիս» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներին` Հայաստանի մի քանի մշակութային կոթողների զբոսաշրջային ներուժն ուսումնասիրելու նպատակով:

Էքսկուրսիայի առաջին կանգառը Այրիվանքն (Հայրավանք կամ Մարդաղավնյաց վանք) էր:

Պ.Ասիլբեկյանը ուսանողներին ներկայացրեց Այրիվանքի անվան ստուգաբանությունը, բացատրեց նրա զբոսաշրջային նշանակությունը, անհրաժեշտ տեղեկատվություն հաղորդեց Փոքր Սևանի, նրա տարածքում գտնվող Նորադուզ, Ալտանիշ թերակղզիների և Հին Հրազդանի մասին, որը հնում սկիզբ է առել Լճաշենից: Այրիվանքի նախկին` Մարդաղավնյաց անունը կապված է մի ավանդության հետ, ըստ որի` 1381 թվականին` Լենկթեմուրի արշավանքի ժամանակ, վանահայր Հովհանը գերեվարված հազարավոր հայերի Քրիստոսի Խաչափայտի մասունքով փոխակերպել է աղավնիների և ազատ արձակել:

Ըստ մեկ այլ ավանդության` ստորգետնյա ուղիով վանքը կապված է եղել 1 կմ հյուսիս գտնվող Սպիտակ (Բերդկունք) ամրոցի հետ և կոչվել է նաև Այրիվանք:

Հաջորդ կանգառը Սելիմի միջնադարյան իջևանատունն էր:

Մեր ուսանողները Հայաստանի զբոսաշրջային ներուժն են ուսումնասիրում

 

Այն գտնվում է Մեծ Հայքի Սյունյաց նահանգի Գեղարքունիք գավառը Վայոց ձորին կապող ճանապարհին` նույնանուն լեռնանցքում (2410մ)` Աղնջաձոր գյուղից 10 կմ հյուսիս: Կառուցվել է Դվին-Պարտավ միջազգային տարանցիկ առևտրական ճանապարհի վրա: Ըստ հայերեն շինարարական արձանագրության` կառուցվել է 1332թ. Չեսար Օրբելյան իշխանի պատվերով:

Կառույցի ճակատային մասում պահպանված 2 բարձրաքանդակները խորհրդանշում են Օրբելյան իշխանական տան զինանշանները:

Այնուհետև ուսանողներն այցելեցին Նորավանք:

Մեր ուսանողները Հայաստանի զբոսաշրջային ներուժն են ուսումնասիրում

 

Առաջին անգամ Նորավանքը հիշատակվել է 8-րդ դարում: 13-րդ դարասկզբին այն եղել է Սյունիքի հոգևոր կենտրոնը, Օրբելյան իշխանական տան տոհմական տապանատունը: Այստեղ 12-րդ դարի 2-րդ կեսին գործել է ճարտարապետ Սիրանեսը, 14-րդ դարի 1-ին կեսին՝ նշանավոր մանրանկարիչ, քանդակագործ, ճարտարապետ Մոմիկը:

Վանքի պարսպապատ տարածքում են գտնվում Սբ. Կարապետ գլխավոր եկեղեցին, նրան արևմուտքից կից գավիթը, հյուսիսից՝ Սմբատ իշխանի դամբարանը:

Կառույցների գլխավոր խմբից հարավ-արևելք Բուրթել իշխանի երկհարկ դամբարան եկեղեցին է: Արևմտյան կողմում պահպանվել են նաև առանձին շենքերի մնացորդներ, պարսպապատ տարածքից արևելք՝ կոպտատաշ քարից կառուցված 2 մատուռներ և այլ շենքերի հիմնապատեր:

Թուխմանուկի լեռնանցքով, Արփայի հովտով ուսանողները շարժվեցին Խոր Վիրապ, որը գտնվում է Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Ոստան գավառում` Արաքս գետի ձախ կողմում` Փոքր Վեդի գյուղի մոտակայքում:

Ճանաչողական էքսկուրսիայից ուսանողները ստացան մեծ բավականություն` գործնականորեն ամրապնդելով զբոսավարությանն առնչվող իրենց տեսական գիտելիքները:

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԸ ՍԻՐՈՎ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ Է ՀՀ ԳԱԱ ԹՂԹԱԿԻՑ ԱՆԴԱՄ, ՊԱՏՄ. ԳԻՏ. ԴՈԿՏՈՐ, ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆԻՆ` ՄԱՅՐ ԲՈՒՀԻ ՌԵԿՏՈՐԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՎԵՐԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

2015թ. հունիսի 19-ին ԵՊՀ գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը, որի օրակարգում ընդգրկված էր և «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության հարցը:

Նիստին մասնակցում էր նաև ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը:

Փակ և գաղտնի քվեարկության արդյունքում ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնում միաձայն ընտրվեց հայտ ներկայացրած միակ թեկնածուն՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ներկայիս ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արամ Հրաչիկի Սիմոնյանը:

Aram-Simonyan

«ԵՊՀ» Իջևանի մասնաճյուղը սիրով շնորհավորում է պարոն Արամ Սիմոնյանին` Մայր բուհի ռեկտորի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ, մաղթում նորանոր բազում հաջողություններ կրթական, գիտամանկավարժական իր երկարամյա աշխատանքում: