Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) «Գրքի բանկ»-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԳԸ-ին տրամադրել է ավելի քան 600 գիրք