Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Ի գիտություն հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների

ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներին տեղեկացնում ենք, որ ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումները կընդունվեն ս.թ. ապրիլի 30-ից մինչև մայիսի 6-ը ժամանակահատվածում էլեկտրոնային տարբերակով՝ ccourse_ib@ysu.am հասցեով։