Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Կայացավ վառելիքի գնման մրցույթը

2014թ. ապրիլի 15-ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց  նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Վառելիք»-ի գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2014թ. գնումների պլանի նախատեսվել էր ձեռք բերել  «Վառելիք» ապրանքատեսակը ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-14/17  ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ նպատակով ԵՊՀ –ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքված «Վառելիք»-ի 45 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 2 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեց «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ն:

Կայացավ համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութերի  գնման  մրցույթի գնման մրցույթը

2014թ. ապրիլի 29-ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց  նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր»-ի  գնման  մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան»ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2014թ. գնումների պլանի նախատեսվել էր ձեռք բերել «Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր» ապրանքատեսակը  ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-14/20 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքված «Համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր»-ի  235 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 5 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով  հաղթող ճանաչվեցին «Հայ և որդի Բեկնազարյաններ» — ՍՊԸ –ն «ԱՅ –ԹԻ Պլազմա» ՍՊԸ-ն, «Հայկանուշ մելքումյան» ԱՁ-ն, «Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ-ն և «Մարատ Հարությունյան» ԱՁ-ն:

Կայացավ շինանյութերի գնման մրցույթը

2014թ. ապրիլի 3 – ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց  նիստ, որտեղ ամփոփվեցին  շինանյութերի գնման մրցույթի  արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2014թ. գնումների պլանի նախատեսվել էր ձեռք բերել «շինանյութեր» ապրանքատեսակը «ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ – 14/01» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:Այդ նպատակով ԵՊՀ ԻՄ –ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվալ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքված «շինանյութեր» 293 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 6 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեցին «Ռոբերտ Մարկոսյան և ընկերներ» ՍՊԸ –ն, «Ալեն-Էլեն» ՍՊԸ-ն, «Լիդեր Քոմփանի» ՍՊԸ-ն, «Իսատիս» ՍՊԸ-ն և «Տոր» ՍՊԸ-ն: