Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

«Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբ

«Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբը ստեղծվել է 2014թ. փետրվարի 19-ին:

Այն մասնաճյուղի ինքնավար ստորաբաժանում է և կոչված է բարձրացնելու ուսանողների, երիտասարդների ռազմահայրենասիրական ոգին, նպաստելու նրանց հասարակական գործունեության ակտիվացմանը:

Ակումբն ակտիվորեն համագործակցում է ԵԿՄ վարչության, ՀՀ ԶՈՒ ՊՆ տարբեր զորամասերի, ԵՊՀ «Վարդանանք» ակումբի, մարզում առկա հասարակական կազմակերպությունների, դպրոցների, ՀԵՀ-ի Տավուշի մարզային կենտրոնի հետ:

Կազմակերպում է տարբեր միջոցառումներ բուհի, քաղաքի և մարզի մասշտաբով, այցելություններ զորամասեր, ուխտագնացություններ տարբեր պատմամշակութային վայրեր, ակցիաներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներ և այլն:

Հիմնադրումից սկսած` ակումբը ղեկավարել է Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս Վահագն Չոբանյանը (մինչև 09.2014թ.):

2014թ. սեպտեմբեր ամսից ակումբի նախագահ է ընտրվել ԵՊՀ ԻՄ-ի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող Էրիկ Սահակյանը:

erik-sahakyan

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի կազմը

Նախագահ՝ Էրիկ Սահակյան, «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրս

Քարտուղար՝ Մերի Գասպարյան, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 2-րդ կուրս

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Համակարգող՝ Մերի Գասպարյան, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», 2-րդ կուրս

Օգնական՝ Վահե Առուստամյան, «Հայոց լեզու և գրականություն», 1-ին կուրս

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Համակարգող՝ Սևաչյա Խառատյան, «Տնտեսագիտություն», 4-րդ կուրս

Օգնական՝ Նաիրա Թիրաբյան, «Տնտեսագիտություն», 4-րդ կուրս

 

Բնական Գիտությունների ֆակուլտետ

Համակարգող՝ Էրինե Ղարայան, «Ինֆորմատիկա և Կիրառական մաթեմատիկա», 3-րդ կուրս

Օգնական՝ Վահագն Իսախանյան, «Ինֆորմատիկա և Կիրառական մաթեմատիկա», 2-րդ կուրս

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Համակարգող՝ Սեդա Այվազյան, «Կիրառական արվեստ», 3-րդ կուրս

Օգնական՝ Մերի Դարբինյան, «Դիզայն» 1-ին կուրս

 

Էլ. Հասցե ՝ tavush.razmakumb@mail.ru

Ֆեյսբուքյան էջ