Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) ԵՊՀ ԻՄ ուս. խորհրդի եվ ուս. գիտական ընկերության նախագահների ընտրությունները