Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Ընտրվեց Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ