Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ԱՎԱՐՏՎԵՑ 2013Թ. ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ