Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում նախատեսվում է հիմնել սրբանկարչության դպրոց