Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) ԵՊՀ ԻՄ-ի ԿՈԱԳ բաժինը ներկայացրեց 2013-2014 ուստարվա իր աշխատանքային պլանը