Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն — 2013