Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2013-2014 ուստարվա ընդունելություն