Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտների խնդիրները արտաքին շահակիցների ուշադրության կենտրոնում