Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Բուհ-բանակ համագործակցության շրջանակներում