Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նիստում