Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Երիտասարդ գիտնականների հեղինակած գրքերի տպագրության համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթ