Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչը