Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Մասնաճյուղի մշակութային արժեքներին հաղորդակցվեցին ֆրանսահայ աշակերտները