Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Ուսումնագիտական զեկուցումներ «Սոցիալական մանկավարժության ժամանակակից հարացույցեր» թեմայով