Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Գիտաժողով` նվիրված մասնաճյուղի ՈՒԳԸ հիմնադրման 10-ամյակին