Աղբալյան Մանե Թոռնիկի

Աղբալյան Մանե Թոռնիկի

Կրթությունը
2009 — 2011 Երևանի Բրյուսովի անվան պետական
լեզվաբանական համալսարան
2009-2011Երևանի Բրյուսովի անվան պետական
լեզվաբանական  համալսարան

Մասնագիտությունը
Ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուներ
Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցում

Որակավորումը
մանկավրժության բակալավր
լեզվաբանության և հաղորդակցման մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
03.09.2012

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ֆրանկոֆոնիայի տարածման ուսումնասիրությունը