Ալեքսանյան Վարդան Արամայիսի

Ալեքսանյան Վարդան Արամայիսի

Կրթությունը
1985-1992Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Պատմություն

Որակավորումը
պատմաբան,պատմության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2001

Լեզուներ
Ռուսերեն,անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
պատմ.գ.թ.17.05.2000

Ատենախոսության թեման
Սյունիքի եպիսկոպոսյան աթոռը միջին դարերում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Միջնադարյան Հայաստանի քաղաքային և կրոնական հարցեր

Մասնագիտական անդամակցությունը
1. ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհուրդ.
2. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի խորհուրդ