Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի

Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի

Կրթությունը
1987-1992 Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Կենսաբանություն

Որակավորումը
կենսաքիմիա,կենսաբանության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
02.10.1999

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Սնկաբանություն, Ֆիտոպաթոլոգիա