Ավետիսյան Գայանե Հրաչիկի

3

Կրթությունը
1990 — 1995 Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Մասնագիտությունը
Հաշվապահական հաշվառում, վերահսկողություն և
տնտեսական գործունեություն

Որակավորումը
տնտեսագետ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
15.10.1996

Լեզուներ
Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
տնտ.գ. թ.28.11.2005

Ատենախոսության թեման
Արտադրական ծախսերի հաշվառման հիմնախնդիրները , ՀՀ փայտամշակման
կազմակերպություններ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Կրթության որակի ապահովման կառավարում