Ցուցուլյան Արտակ Վոլոդյայի

1 (2)

Կրթությունը
1992-1997Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Մաթեմատիկա

Որակավորումը
մաթեմատիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.03.1998

Լեզուներ
Ռուսերեն,անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
ֆ.մ.գ.թ.13.09.2002

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ