Էդիլյան Նաիրա Ալբերտի

Էդիլյան Նաիրա Ալբերտի

Կրթությունը
1984 — 1989 Լենինգրադի տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ինստիտուտ

Մասնագիտությունը
Լայն սպառմառման առարկաների արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում

Որակավորումը
Ինժեներ-տնտեսագետ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
26.03.1997

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունները
տարբեր ոլորտներում