Հարությունյան Քրիստինե Մուրադի

Հարությունյան Քրիստինե Մուրադի

Կրթությունը
1994 — 1999 Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Ռոմանագերմանական լեզուներ և գրականություն

Որակավորումը
բանասեր, ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2011

Լեզուներ
Ռուսերեն,անգլերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
բան.գ.թ. 23.08.2004
դոցենտ  27.05.2010

Ատենախոսության թեման
Գունանունների էթնոլեզվաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում /հայերենի և ռուսերենի համեմատությամբ/

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Էթնոլեզվաբանություն

Մասնագիտական անդամակցությունը
AASE /Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական միություն/