Հովակիմյան Աննա Գիգուշի

Հովակիմյան Աննա Գիգուշի

Կրթությունը
1996 — 2000 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
2002-2004Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Կրթության կազմակերպում

Որակավորումը
մանկավարժության և հոգեբանության բակալավր
մանկավարժության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
22.09.2004

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Սոցիալական, մանկավարժական ախտորոշիչ և վերականգնողական
մանկավարժություն