Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Կրթությունը
1970 — 1975 Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Կիրառական մաթեմատիկա

Որակավորումը
մաթեմատիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն,անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
տեխն.գ.թ. 21.02.1992
դոցենտ 18.01.2008