Հովհաննիսյան Արամ Էդուարդի

Հովհաննիսյան Արամ Էդուարդի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

1994-1999թթ.  ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

2000-2005թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճանը

2006թ. պատմական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2009թ. դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն

2004թ.-ից ԵՊՀ ԻՄ դասախոս

2006թ.-ից ԵՊՀ դասախոս

2009թ. դոցենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է