Իսախանյան Հմայակ Լևոնի

Իսախանյան Հմայակ Լևոնի

Կրթությունը
1960-1965Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Քիմիա

Որակավորումը
քիմիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
քիմ.գ.թ.25.01.1974
ավագ գիտ. աշխատող 01.03.1990

Ատենախոսության թեման
Ճյուղավորված և տեղակայված օրգանական թթուների սնդիկի աղերի իոնացված դեկարբօքսիլացումը