Մակարյան Անուշավան Հայկարամի

Makaryan

Կրթությունը
1978-1983 Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Ֆիզիկա

Որակավորումը
Ֆիզիկոս, ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում
01.07.2009

Լեզուներ
Ռուսերեն անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
ֆ.մ.գ.թ. 23.03.2001, դոցենտ 05.05.2006

Ատենախոսության թեման
“Կիսահաղորդիչների դիէլեկտրիկների ֆիզիկա”

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա և մոդելավորում