Մակարյան Արմեն Հովհաննեսի

Մակարյան Արմեն Հովհաննեսի

Կրթությունը
1973-1978Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

Որակավորումը
ռադիոֆիզիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն,անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած չէ

Գիտական աստիճանը և կոչումը
ֆ.մ.գ.թ.02.01.1991
 դոցենտ 22.11.2007

Ատենախոսության թեման
“Հաճախության փոխակերպումը բյուրեղներում և ՄՕՄ տիպի արագագործ կոնտակտներում”, ՀՀ ԳԱ ՌՖԷԻ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Տերահերցային ալիքների գեներացումը լազերային հաճախության սարքերում

Մասնագիտական անդամակցությունը
2008-2010թթ. ISTC, դրամաշնորհներ A-1295, A-1368, 2009-2011թթ. ISTC,
դրամաշնորհներ A-1544, A-1605, ANSEF 2011