Մարդանյան Աիդա Սերոժի

Մարդանյան Աիդա Սերոժի

Կրթությունը
1970 — 1974 Երևանի Բյուսովի անվան ռուսաց և օտար
լեզուների ինստիտուտ

Մասնագիտությունը
Ֆրանսերեն լեզու

Որակավորումը
ֆրանսերեն լեզվի ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
04.03.1995

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դարձվածաբանություն