Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի

Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի

Կրթությունը
1987-1992Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

Որակավորումը
ռադիոֆիզիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2000

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
ֆ.մ.գ.թ.30.01.2014

Ատենախոսության թեման
Ցածր ինտենսիվության միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ որոշ ցածրամոլեկուլային միացությունների կոմպլեքս
ուսումնասիրում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
ԴՆԹ-ի հետ կենսաբանական ակտիվ միացությունների կոմպլեքսների
ուսումնասիրում