Օհանյան Սվետա Հովիկի

Օհանյան Սվետա Հովիկի

Կրթությունը
2005-2009ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
2009-2011Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Ֆրանսերեն լեզու
Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Որակավորումը
բանասիրության մանկավարժության բակալավր
բանասիրության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած չէ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Հռետորական խոսք